Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ödünç Hizmetleri / ILL

 

Genel Bilgiler

 

 Ödünç Hizmetleri Hakkında
 

     Ödünç  Hizmetleri Birimi kütüphanenin giriş katında bulunmaktadır. Üyelik, ilişik kesme ve ödünç yayın işlemleri bu bölümde yapılmaktadır.

Kimler ödünç kitap alabilir?

   Ödünç yayın verme hizmetinden Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri yararlanabilir. Üniversite mensubu olmayan okuyucular ödünç yayın verme hizmetinden yararlanamazlar; fakat yayınları kütüphane içinde inceleyebilir ve isterlerse ücretli fotokopi hizmetinden faydalanabilirler.

Üyelik için gereken belgeler nelerdir?

1)Marmara Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli için: 
- Üyelik formu 
- Personel kimlik kartı ya da görevli olunan birimden alınacak resmi yazı 
2) Marmara Üniversitesi Öğrencileri için: 
- Üyelik formu 
- Yeni tarihli öğrenci belgesi veya güncel öğrenci kimlik kartı 

* Üyelerimizin, ödünç yayın işlemleri sırasında Öğrenci Kimlik Kartı veya Personel Kimlik kartlarını göstermeleri mecburidir.
 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÖDÜNÇ HİZMETLERİ YÖNERGESİ

 

1.  Marmara Üniversitesi  Kütüphaneleri ödünç hizmetlerinden;  Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri yararlanabilir.

2. Üye olacak kullanıcıların ödünç hizmetlerine başvurarak üye formunu doldurmaları, güncel kimlik ve adres bilgileri ile e-posta adreslerini vermeleri
gerekmektedir.

3. Kütüphaneden ödünç materyal alma gün ve sayısı: 

Akademik personel  30 gün süre ile 10 kitap2 gün süre ile 1 DVD

İdari personel / yüksek lisans ve doktora öğrencileri  15 gün süre ile 10 kitap, 2 gün süre ile 1 DVD

Lisans ve ön lisans öğrencileri  10 gün süre ile 5 kitap, 2 gün süre ile 1 DVD alabilirler.

 

Tüm üyeler ödünç verme yönergesinde belirtildiği gibi materyal ayırtma ve uzatma işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

*Uzatma işlemi kitaplar için iki kez; Görsel ve İşitsel Materyaller için bir kez yapılabilmektedir.

 
4. Zamanında iade edilmeyen materyal için 10 güne kadar, üyeye iade tarihi geçen her gün karşılığı 1 gün ödünç materyal alamama cezası verilir. 10 günü aşan gecikmelerde her bir materyal için günlük 25 Kuruş gecikme cezası uygulanır. Üyeler belirlenen ve kütüphanelerce duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Kullanıcının sistem tarafından hesaplanarak kendisine tebliğ edilen miktarı, M.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halkbank Kuyubaşı Şubesi TR 92 0001 2009 8660 0012 0000 05 numaralı IBAN hesabına yatırdıktan sonra bankadan alacağı makbuzu, Ödünç Hizmetleri Birimi’ne teslim etmesi gerekmektedir.  Kullanıcı isterse, aldığı gün cezasını para cezasına çevirtip ücretini ödeyerek gün cezasını kaldırtabilir. ( örnek için tıklayınız)

5. Self-check (ödünç-iade makinesi) ile ödünç alınan ve iade edilen materyalin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcı işlem sırasında makineden aldığı bilgi fişini ya da fiş tercih edilmeyip e-posta adresine gönder tercih edildiyse bu e-postayı bir sonraki ödünç işlemine kadar saklamakla yükümlüdür. Kullanıcılar üye girişi ekranından oturum açıp üzerindeki materyalin takibini yapabilmektedir.(bkz.  http://kutuphane.marmara.edu.tr/baglantilar/uye-girisi/ )

6. Üyeler ödünç aldıkları materyali korumak, zarar vermemek ve gününde teslim etmekle yükümlüdürler. İade tarihini hatırlatmak kütüphane sorumluluğunda olmayıp, materyali zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.  

7. Bu yönerge M.Ü. Kütüphaneleri Ödünç Verme Yönergesinden kısaltılarak hazırlanmıştır.

   
                                                                                                              
                                                         Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 

 


 

ILL (Kütüphanelerarası Ödünç ) Hakkında

 

    Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer kütüphanelerde bulunan yayınlar “Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Fotokopi Hizmeti (ILL International Library Loan)” yöntemi ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza bu yayınlar ödünç verilmektedir.

ILL Kuralları: 

 

 Hizmetten sadece Marmara Üniversitesi Akademik ve İdari personeli yararlanabilir.
 Okuyucularımızın kütüphaneye gelerek veya internet üzerinden ILL istek formunu doldurmaları gerekmektedir.
 Ödünç istenen yayınlar Merkez Kütüphaneden teslim alınır ve Merkez Kütüphaneye iade edilir.
 Ödünç Yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 Bir okuyucu en fazla 5 adet yayın isteğinde bulunabilir.
 Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan yayını ödünç alan okuyucu sorumludur. 

  

Merkez Kütüphane'den yapılacak ödünç yayın istekleri için kurallar: 
  

Ödünç Yayın isteğinde bulunan kütüphane KITS üzerinden istekte bulunmalıdır.
İstekte bulunan kütüphanelere bir ay süreyle 5 kitap ödünç verilir.
Yapılan isteklerin kargo bedeli istek yapan kütüphaneye aittir.
Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur.
Uzatma yapılmaz.

 

TÜBESS Tez İstekleri Hakkında
 • Tez isteklerine sınırlama getirilmiştir. Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri günlük 5 adet tez isteyebilir. Tezlerin basılı hali isteyen kullanıcıya verilir.

   

  TEZ İSTEKLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   

  Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) tezlerin, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırma hizmetine sunulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.05.2014 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

  Söz konusu karar uyarınca, TÜBESS Katılım Protokolünün İstek Yapan Kurumun Yükümlülükleri bölümünün (6.3.5) maddesine göre;

  ·              TÜBESS’e üye kütüphaneler araştırmacılarından gelen talepleri Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine iletecek,

  ·         Tez Merkezi, talep edilen tezi üniversite kütüphanesine elektronik ortamda gönderecek,

  ·         Kütüphaneler, elektronik ortamda sağlanan tezlerin basılı (print) formatta kopyalarını bireysel araştırmalarda kullanılmak üzere araştırmacılara teslim edecek,

  ·         Araştırmacılara teslim edilen belgeleri bilgisayar siteminden silecek ve hiçbir suretle arşivlemeyecektir.

  ·         2006 yılı sonrası tezlerde; tez yazarı,  tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, tezin onaylanma tarihinden itibaren süreli olarak en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere kısıt koyabilmektedir. Tez numarasının üzerine tıklandığında,  ilgili tezin durumu hakkındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  ·         TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma yönelik olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunulmalıdır. Sağlanan kaynaklar üzerinden ticari bir işlem yapılamaz.

 


Kullanıcılarımız, Ödünç Hizmetleri Ofisinin yanında bulunan "Kitap İade Kutusu"' na iadelerini 7/24 yapabilirler.

Kitap İade Kutusu Kullanım Kuralları

 • Kitap iade kutusu 7/24 hizmet vermektedir.
 • Kütüphaneden ödünç alınabilen her türlü materyalin iade işlemi yapılır. (kitap, kitap dışı vs.)
 • Kullanıcı self check, ödünç bankosu dışında kitap iade kutusundan da iade işlemini yapabilir.
 • Kullanıcı kitap iade kutusuna kitabı bırakmak sureti ile iade işlemini gerçekleştirmiş olur
 • Hafta içi 08.00-23.00 arası / Hafta sonu ise 09:00-19:00 arası, her saat başı kitap iade kutusu kontrol edilerek Ödünç Hizmetleri Personeli tarafından içindeki materyallerin iade işlemi     gerçekleştirilir.
 • Hafta içi 23.00’den / Hafta sonu 19:00’ dan sonraki iadeler ertesi gün Ödünç Hizmetleri Personeli tarafından gerçekleştirilir.
 • Hafta içi 23.00’den / Hafta sonu 19:00’ dan sonraki iadeler için düşme işlemi 1 gün öncesinin tarihi dikkate alınarak yapılır ve sadece 1 günlük gün veya para cezası işleme alınmaz.
 • Kitap iade kutusuna bırakılan materyallerin sorumluluğu kullanıcıya aittir.


 • Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 17.06.2016 11:05:16 tarihinde güncellenmiştir.