Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ödünç Hizmetleri / ILL

  ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ 

]


    Ödünç yayın verme hizmetinden Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri yararlanabilir. Üniversite mensubu olmayan okuyucular ödünç yayın verme hizmetinden yararlanamazlar; fakat yayınları kütüphane içinde inceleyebilir ve isterlerse ücretli fotokopi hizmetinden faydalanabilirler.

    Üyelik için gereken belgeler :  
1) Marmara Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli için:  - Üyelik formu  - Personel kimlik kartı ya da görevli olunan birimden alınacak resmi yazı 
2) Marmara Üniversitesi Öğrencileri için: - Üyelik formu  - Yeni tarihli öğrenci belgesi veya güncel öğrenci kimlik kartı 

* Üyelerimizin, ödünç yayın işlemleri sırasında Öğrenci Kimlik Kartı veya Personel Kimlik kartlarını göstermeleri mecburidir.

Akademik Personel

10 Kitabı 30 gün / 1 Görsel-İşitsel Materyali 2 gün / 1 Tablet 7 gün süre ile ödünç alabilirler

İdari Personel

10 Kitabı 15 gün / 1 Görsel-İşitsel Materyali 2 gün/ 1 Tablet 7 gün süre ile ödünç alabilirler
Yüksek Lisans Öğrencisi 10 Kitabı 15 gün / 1 Görsel-İşitsel Materyali 2 gün/ 1 Tablet 7 gün süre ile ödünç alabilirler
Doktora Öğrencisi 10 Kitabı 15 gün / 1 Görsel-İşitsel Materyali 2 gün/ 1 Tablet 7 gün süre ile ödünç alabilirler
Lisans Öğrencisi 5 Kitabı 10 gün / 1 Görsel-İşitsel Materyali 2 gün/ 1 Tablet 7 gün süre ile ödünç alabilirler
Ön Lisans Öğrencisi 5 Kitabı 10 gün / 1 Görsel-İşitsel Materyali 2 gün/ 1 Tablet 7 gün süre ile ödünç alabilirler
Uzatma işlemi kitaplar için 2 kez; Görsel ve İşitsel Materyaller için 1 kez yapılabilmektedir. Tabletler için uzatma yapılmamaktadır.

 

Tablet Ödünç Kuralları :
 

Ödünç tablet kullanımı hizmetinden, Marmara Üniversitesi Kütüphanelerine üye olan öğrenci, akademik ve idari personeli yararlanabilir.

Ödünç verme işlemi sırasında Marmara Üniversitesi kimlik kartı gösterilmesi zorunludur. Başkasının adına ya da kimliği ile ödünç verme işlemi yapılmaz.

Tabletler 7 gün süreyle ilk gelen üyeye ödünç verilir. Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.

Tabletler hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında Ödünç Hizmetleri Biriminden alınır ve yine aynı saatler arasında Ödünç Hizmetleri Birimine şahsen iade edilir.

Üye tarafından yüklenmiş olan tüm uygulama ve dokümanlar iade esnasında silinir.

Tüm parçalar/ aksesuarlar aynı anda iade edilir.

İadesi geciken Tabletler için 20 TL gün cezası  alınır.

Kaybolan, iade edilmeyen ya da hasar gören Tablet ve tablet aksesuarları için güncel bedel alınır.

Tabletin iadesini geciktiren, üzerinde gecikmiş materyal olan veya cezası bulunan üyeler kütüphanenin diğer ödünç hizmetlerinden yararlanamazlar.

Ödünç verme işlemlerinde “Kütüphane Otomasyon Sistemi” kayıtları esastır.  

Tablet ödünç alan üyenin Tablet Sorumluluk Sözleşmesini imzalaması zorunludur.

Kütüphaneye ait tableti ödünç alan üyelerin giriş yaptığı tüm internet siteleri ve indirdikleri programlar kendi tercihlerinde olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının her hangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 

M.Ü. Kütüphaneleri Ödünç Verme Yönergesi için tıklayınız...

  CEZA İŞLEMLERİ 

]

    * Zamanında iade edilmeyen materyal için 10 güne kadar, üyeye iade tarihi geçen her gün karşılığı 1 gün ödünç materyal alamama cezası verilir. 
    * 10 günü aşan gecikmelerde her bir materyal için günlük 25 Kuruş gecikme cezası uygulanır. 

    * Üyeler belirlenen ve kütüphanelerce duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür.
    *Kullanıcı, sistem tarafından hesaplanarak kendisine tebliğ edilen miktarı,
 M.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halkbank Kuyubaşı Şubesi TR 92 0001 2009 8660 0012 0000 05 numaralı  IBAN hesabına yatırdıktan sonra bankadan alacağı makbuzu, Ödünç Hizmetleri Birimi’ne teslim etmesi veya "kutuphane@marmara.edu.tr " adresine göndermesi gerekmektedir. 
     *Kullanıcı isterse, aldığı gün cezasını para cezasına çevirtip ücretini ödeyerek gün cezasını kaldırtabilir.

   

  ILL  İŞLEMLERİ 

]

    Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer kütüphanelerde bulunan yayınlar “Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Fotokopi Hizmeti (ILL International Library Loan)” yöntemi ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza bu yayınlar ödünç verilmektedir.

ILL Kuralları: 

 * Hizmetten sadece Marmara Üniversitesi Akademik ve  İdari personeli, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri yararlanabilir.
 * Okuyucularımızın kütüphaneye gelerek veya internet üzerinden ILL istek formunu doldurmaları gerekmektedir.
 * Ödünç istenen yayınlar Merkez Kütüphaneden teslim alınır ve Merkez Kütüphaneye iade edilir.
 * Ödünç Yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 * Bir okuyucu en fazla 5 adet yayın isteğinde bulunabilir.

 * Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan yayını ödünç alan okuyucu sorumludur. 

Diğer Kütüphanelerin, M.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan isteyecekleri ödünç yayın istekleri için kurallar: 

 * Ödünç Yayın isteğinde bulunan kütüphane KITS üzerinden istekte bulunmalıdır.
 * İstekte bulunan kütüphanelere bir ay süreyle 5 kitap ödünç verilir.
 * Yapılan isteklerin kargo bedeli istek yapan kütüphaneye aittir.
 * Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur.
 * Uzatma yapılmaz.

   

  TÜBESS (Tez istekleri ) İŞLEMLERİ 

]

  Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri, TÜBESS aracılığı ile günlük 5 adet tez isteyebilir. Tezlerin basılı hali isteyen kullanıcıya verilir.
 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) tezlerin, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırma hizmetine sunulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.05.2014 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. Söz konusu karar uyarınca, TÜBESS Katılım Protokolünün İstek Yapan Kurumun Yükümlülükleri bölümünün (6.3.5) maddesine göre;

 * TÜBESS’e üye kütüphaneler araştırmacılarından gelen talepleri Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine iletecek,
 * Tez Merkezi, talep edilen tezi üniversite kütüphanesine elektronik ortamda gönderecek,
 * Kütüphaneler, elektronik ortamda sağlanan tezlerin 
basılı (print) formatta kopyalarını bireysel araştırmalarda kullanılmak üzere araştırmacılara teslim edecek,
 * Araştırmacılara teslim edilen belgeleri bilgisayar siteminden silecek ve hiçbir suretle arşivlemeyecektir.
 * 2006 yılı sonrası tezlerde; tez yazarı,  tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, tezin onaylanma tarihinden itibaren süreli olarak en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere kısıt koyabilmektedir. Tez numarasının üzerine tıklandığında,  ilgili tezin durumu hakkındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
* TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma yönelik olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunulmalıdır. Sağlanan kaynaklar üzerinden ticari bir işlem yapılamaz.

   

 

 

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 17.05.2019 14:12:27 tarihinde güncellenmiştir.