Teknik Hizmetler

 

Genel Bilgiler

   Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphane’ de yayınlar LC (Library of Congress) sınıflama sistemi kullanılarak konularına göre ayrılır ve açık raf sistemine göre raflara yerleştirilir. Yayınlara içeriklerine uygun olarak LCSH (Library of Congress Subject Headings) konu başlıkları listesinden konu başlıkları verilir ve Türkçe’ ye çevrilerek kullanılır . Sağlama işlemi yapılarak kütüphaneye mal edilen yayınlar için Uluslararası Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 kullanılarak elektronik ortamda kataloglama işlemi yapılır ve bibliyografik künyeleri elektronik ortamda erişime sunulur. 
   Kataloglama üç temel fonksiyondan oluşur: 
   Bu fonksiyonlardan birincisi olan kataloglama ve sınıflama, yazarın saptanmasını, eserin tanımlanmasını, konu başlıklarının ve sınıflama numarasının verilmesini içerir. Bir eserin birden fazla konu başlığı olabilir ancak her bir eser için tek bir sınıflama numarası verilir. Sınıflamanın amacı bir koleksiyonu bilinen bir düzene koyarak, koleksiyonun kullanımını kolaylaştırmaktır. Ayrıca sınıflama, aynı konudaki materyali yan yana getirir ve ilgili materyali de yakınına yerleştirir, materyalin doğru yerine tekrar konabilmesine olanak sağlamaktadır. 
  Kataloglama bölümünün ikinci temel fonksiyonu, materyalin kullanım için fiziksel olarak hazırlanmasıdır. Bu işlerden biri sırt etiketleri hazırlamak ve yer numarası yazmaktır. Fiziksel hazırlama yöntemlerinin diğerleri, etiketin solma ve kirlenmeden korunması için gerekli önlemlerin alınması (koruyucu bant yapıştırılması) gerekiyorsa kitapçıkların ciltlenmesidir. 
  Üçüncü temel fonksiyon olarak, kütüphanenin katalog kayıtlarının bakımıdır. Kayıp ya da hasarlı eserlere ait kayıtların düzenlenmesini içerir. 
  Yayınların bibliyografik künyelerinin kütüphane otomasyon programına standart kataloglama kurallarına göre girilmesi ve konularına ayrılarak sınıflanması belirli bir mesleki bilgi ve deneyim gerektirir.


Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 27.01.2021 14:27:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM