Köklü Geçmişin Belgeleri Sergisi

      Marmara Üniversitesi, 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış, ülkemizin en köklü üniversitelerinden biridir.,

    “Köklü Geçmişin Belgeleri” sergisinde üniversitemizin kuruluşunun ilk yıllarına dayanan resmi yazışmalar yer almaktadır. Bu yazışmalar; rapor, gazete ilanları, talep ve öneri belgelerinin oluşturduğu üniversite arşivine dikkat çekmektedir. Bu belgeler bugün Marmara Üniversitesinin köklü geçmişini ispatlar niteliktedir. T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı aracılığı ile ulaşılan belgeler aynı zamanda üniversitemizin öncü, uluslararası ve çağdaş bir tutum izleyeceğinin de birer habercisi durumundadır.

    Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi Sergi Salonunda izlenime açılan “Köklü Geçmişin Belgeleri” sergisi,  eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir üniversite olmayı hedefleyen üniversitemizin aynı istek ve azimle temellerinin atıldığı ilk yıllarına da tanıklık etmemize olanak sağlamaktadır.

HIZLI ERİŞİM