Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yeni Çıkanlar

 

 

Arka kapaktan: Çarpana, halk ağzında “kolan, bağ, ip” gibi isimlerle bilinen dokuma bantlardan bir grubunun dokumasında kullanılan levhaların adıdır. Endüstri çağının başlamasından önce kolanlar elde dokunmakta, çeşitli alanlarda kullanılmakta, geleneksel olarak öğrenilmekte ve öğretilmekteydi. Kolanlar evlerde genellikle kadınlar, profesyonel olarak da erkekler tarafından dokunurdu. Toplumların yaşam biçimlerine göre kolanların kullanım alanları da farklıydı. Bu nedenle kırsal kesimdeki kolanların desenleri, renkleri, malzemeleri ve teknikleri de şehir ve saraylardaki kolanlardan farklıdır. Yaşam biçimlerinin değişmesi ve makine üretimlerinin yaygınlaşmasıyla elde kolan dokuma yapılmamakta ve bu dokumayı bilenler hızla azalmakta, yeni kuşaklara aktarılmadığı için de kaybolmaktadır. Günümüzde birkaç eğitim kurumunda dokuma derslerinde çarpana dokuma uygulaması yapılmaktadır. Bu kitapta çarpana dokumanın geçmişi, kullanım alanları, araç-gereçleri, malzemeleri, dokuma teknikleri, desen ve renklerine yer verilmiş ayrıca analizleri yapılan eserlerden bir katalog oluşturulmuştur. Katalogda yer alan eserlerden bazıları ilk defa bu kitapta yer almaktadır.

Sipariş için lütfen Marmara Üniversitesi Yayınevini arayınız.

216 414 05 45 #1085

 


 

 

 

Arka kapaktan: Dünya tarihinde hak ve özgürlüklerin savunucusu, eşitlik ve demokrasi gibi değerlerin temsilcisi olarak öne çıkan Fransa'da 2015 yılında gerçekleşen vahim saldırılar sonrasında uygulamaya konulan OHAL politikaları ve şartları insan hak ve özgürlükleri açısından dikkat çekmektedir. Bu süreçte Müslümanlara yönelik katı, dışlayıcı ve ayrımcı politika ve uygulamalar insan hakları izleme raporlarında ortaya konulmakta ve eleştirilmektedir. Saldırılardan bir yıl önce, 2014 yılı içinde gerçekleşen ayrımcılık vaka kayıtları Fransa'daki Müslüman ve Türk topluluklara karşı tezahür eden olumsuz tutum ve davranışları varlığını ispat etmektedir. Üstelik Fransa'ya yönelik göçün tarihsel serüveni içinde, göç ve asimilasyon politikaları, toplumsal değişmeler, tepkiler, yükselen ayrımcılık ve ırkçılık vakaları dikkate alındığında Fransa'da İslamofobi, Zenofobi ve ayrımcılığın tarihsel bir olgu olduğu anlaşılmaktadır.

       Bu çerçevede, Marmara Üniversitesi'nin bu çalışması, Fransa’nın bir göç ülkesi olarak inşasından, göç ve göçmenlik politikalarına, bu politikalarla eşgüdümlü gelişen İslamofobik ve ayrımcı konjonktüre ve ayrıca güncel saldırıların hemen bir yıl öncesinde, 2014'te kaydedilen ayrımcılık, hak ve özgürlük ihlalleri vakalarına yoğunluk verilerek geniş ve derinlemesine bir analiz sunulmaktadır. Çalışmada, Türk ve Müslüman toplulukların maruz kaldığı ayrımcılık vakaları Sosyo-Kültürel Yapı, Din, Eğitim, Ekonomi, Siyasal Katılım, Örgütlenme ve Medya temaları bağlamında, göç ve göçmenlik politikaları, banliyö trajedisi, başörtüsü krizi, eğitim ve istihdam sorunları gibi kamusal alanda vuku bulan çeşitli ayrımcılık vakaları tarihsel gelişimleri dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bir referans eser olarak planlanan bu analiz çalışması Fransa’da 2015 sonrasında Türk ve Müslüman topluluklara yönelik yükselişte olan İslamofobik vaka ve yasaların temel dinamiklerini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.

 

Satış Fiyatı: 28 TL / Öğrenci : 22,5 TL

 

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 03.05.2019 13:33:28 tarihinde güncellenmiştir.