Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Deneme Veritabanları

  A.D.A.M Interactive Anatomy Interaktif Anatomi Egitim

   A.D.A.M Tıp, hemşirelik ve yardımcı sağlık bilimi öğrencileri için detaylı görsel ve grafikleri, gelişmiş kullanım fonksiyonları ve A.D.A.M.’ın ödüllü Multimedia Encyclopedia kaynağı ile birlikte sunan oldukça geniş kapsamlı interaktif bir anatomi kaynağıdır. 
Kullanıcı adı:  AIAIPLEAP17Heart
Şifre:   AIAIPLEAP17Heart

 Son erişim tarihi : 15.06.2017
Erişim adresi : 
http://www.interactiveanatomy.com

  Gale-Cengage Learning Dijital Koleksiyon

    Dünya tarihinde son 400 yılı kapsayan süreç içinde tarih, politika, sanat, edebiyat, müzik, coğrafya ve daha birçok sosyal bilimler alanlarında başta British Library olmak üzere dünyanın en prestijli müze ve kütüphanelerinin koleksiyonlarını sizlere sunmaktadır.

U.S. Declassified Documents Online  : Bilgi Edinme Yasası ile yüzbinlerce belgeyi halkın kullanımına açan ABD, başta CIA, FBI, Savunma Bakanlığı gibi kurumların üretmiş olduğu yüzbinlerce sayfalık dokümanı tek bir kaynaktan araştırmacıların erişimine açmıştır.
Erişim adresi : 
http://infotrac.galegroup.com/itweb/marmara?db=USDD


Archives Unbound - Papers of the Nixon Administration: The President's Confidential and Subject Special Files, 1969-1974
Erişim adresi : http://infotrac.galegroup.com/itweb/marmara?db=GDSC

 Son erişim tarihi : 09.06.2017

  Kanunum

    Kanunum'un veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçeriğimiz ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.Kanunum'da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

 Son erişim tarihi : 30.05.2017
Erişim adresi : http://www.kanunum.com/

  Turcademy

   Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.

 Son erişim tarihi : 15.06.2017
Erişim adresi : 
www.turcademy.com

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 17.05.2017 10:13:54 tarihinde güncellenmiştir.