Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Deneme Veritabanları

  British Newspapers

    İngiliz yaşamı ile ilgili detaylı görüntülere ve İngiliz yayın organlarının en büyük koleksiyonlarına 17-20 yy İngiliz gazete koleksiyonlarına erişebileceğiniz dev bir gazete arşiv koleksiyonudur. Tarih, kültürel çalışmalar, edebiyat, ekonomi, güzel sanatlar, soybilim, sosyal bilimler, politika ve İngiliz Dış ilişkileri konularında araştırmalarınıza çok yeni pencereler katacak bir koleksiyondur.

 Son erişim tarihi : 30.03.2017
Erişim adresi :
 http://infotrac.galegroup.com/default/marmara

  CINAHL Complete

    PubMed nasıl tıp alanında birincil danışma kaynağı ise CINAHL da hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır. Dolayısıyla, bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için olmazsa olmaz bir kaynaktır. CINAHL Complete kendi alanında dünyanın en kapsamlı veri tabanıdır. CINAHL’da indekslenen 1400’den fazla dergi, CINAHL Complete veri tabanında tam metin olarak bulunmaktadır.

 Son erişim tarihi : 15.05.2017
Erişim adresi : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm

  Kanunum

    Kanunum'un veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçeriğimiz ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.Kanunum'da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

 Son erişim tarihi : 30.05.2017
Erişim adresi : http://www.kanunum.com/

  MEDLINE Complete

    TIP alanında birincil danışma kaynağı olan MEDLINE (PubMed)’de indekslenen 2,500 dergiyi “tam metin” olarak içermektedir. Bu geniş kapsamlı içerik, hiç bir sınırlama getirmeden PubMed’de en çok kullanılan dergilerin çoğuna erişim anlamına gelir. Tam metin kapsamı 1865’li yıllara kadar uzanan MEDLINE Complete tıbbi literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracıdır. TIP ana konu başlığı olup ilgili diğer disiplinler olan Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik ve Hasta Bakımı Yönetimi ile ilgili de önemli dergileri tam metin sunabilmektedir.

 Son erişim tarihi : 15.05.2017
Erişim adresi : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mdc&groupid=main

  NCCO

    NCCO, “uzun ” 19.yy dair çok sayıda birincil kaynağı geniş bir yelpazede sunan, tamamen aranabilir içerik sağlayan ve şimdiye kadar en iddialı bilimsel dijitalleştirme ve yayın programıdır. Her biri ayrı modüller halinde hazırlanmış harita, fotoğraf,edebiyat, politika,toplum, kadın çalışmaları, bilim, tıp,  ve daha bir çok ana başlık altında milyonlarca sayfalık devasa bir koleksiyondur.

 Son erişim tarihi : 30.03.2017
Erişim adresi :
 http://infotrac.galegroup.com/default/marmara

  Science of Synthesis

    Science of Synthesis, Organik Kimya alanında temel bir referans kaynağıdır. 100 yıldan fazladır varlığını sürdüren Houben-Weyl kimya veritabanının devamı niteliğindedir. SoS, tüm organik ve organometalik kimya alanı için 1800’lerin başlarından günümüze kadar geliştirilmiş sentetik yöntem eleştirisi sağlar. Deneysel prosedürlerin yanı sıra organik dönüşümler ve sentetik yöntemlerin tam metin açıklamalarını sağlayan tek kaynak olan Science of Synthesis, eşsiz bir kimyasal bilgi aracıdır.Ek olarak, Science of Synthesis 1909 ile 2003 arasında basılmış ve 1800’lerin yöntemlerine uzanan tüm Houben-Weyl serisini içeren bir arşivi de bünyesinde barındırmaktadır.

 Son erişim tarihi : 30.04.2017
Erişim adresi : 
https://science-of-synthesis.thieme.com/

  Sociology Source Ultimate

    Kapsamlı bir araştırma tecrübesi sağlamak için Sociology Source Ultimate, öncü atıf dizinlerinde endekslenmiş pek çok önemli başlığın yanı sıra önde gelen konu dizinlerinde gösterilen yüzlerce akademik tam metin dergi içermektedir. Ayrıca, kapsamlı araştırma için kitaplar, monograflar, konferans kağıtları ve diğer periyodik olmayan içerik kaynakları için kapsamlı endeksleme dahildir.Sociology Source Ultimate, alanında uzman kişiler olan veritabanında en çok belirtilen ve en etkili yazarları kapsayan 26.000'den fazla yazar profiline sahiptir. Öğrenciler biyografik veriler ve bibliyografik bilgilerle bir yazarın mesleki odağını hızla belirleyebilirler.

 Son erişim tarihi : 15.05.2017
Erişim adresi : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sxi

  State Papers Online

    İngiliz erken modern tarih araştırmaları için çığır açan bu dört bölümlü koleksiyonumuz, hemen hemen her konuda ki yazışmaları, raporları, genelgeleri, parlemantonun kanun tasarılarını, büyük elçilerin ve diğer önemli tüm devlet memurlarının yazışmalarını içermektedir.İngiliz erken modern tarihini incelemek için eşsiz bir koleksiyondur.

 Son erişim tarihi : 30.03.2017
Erişim adresi :
 http://infotrac.galegroup.com/default/marmara

  SOBİAD

      SOBİAD; Türkiye merkezli 383 dergide yayınlanan 119.565 makalenin yer aldığı ve 2.331.460 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. Sobiad aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. Sobiad veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir. 

Son erişim tarihi : 06.04.2017
Erişim adresi :
 www.sobiad.com

  Times Digital Archive

    “Dünyanın kayıt gazetesi” olarak adlandılan The Times, Fransız Devriminden Irak savaşına kadar önemli bütün uluslararası tarihi olayı kapsamaktadır. Tarih, kültür, edebiyat, ticaret, politika ve çok daha fazla konuda araştırma yapmak için temel temel bir kaynak olan The Times, tüm makaleleri tam ekran görüntüleyebilme ve kelime taraması yapabilme imkanı sunmaktadır.

 Son erişim tarihi : 30.03.2017
Erişim adresi :
 http://infotrac.galegroup.com/default/marmara

  Wiley Current Protocols

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 22.03.2017 09:01:27 tarihinde güncellenmiştir.