Birim Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI
  • Elektronik kaynakların kullanım oranını en üst seviyeye taşıyarak rekabet gücünü arttırmak,
  • Güçlü teknik donanımımızla teknolojik değişime uyum sağlama becerimizi sürdürmek,
  • Örgütsel ve yönetsel becerilerimizi işbirliği ve dayanışma kültürümüzle çoğaltmak,
  • Fiziksel ortamımızın güvenli, emniyetli ve yeterli olması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlamak,
  • Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplamak,
  • Zengin kitap ve dergi koleksiyonumuzu çoğaltmak,
  • Hizmetlerimizi, kullanıcılarımıza en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek,
  • Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 02.11.2023 16:11:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM