EBD1.png (19 KB)

IGGE1.png (46 KB)

TEAD.png (33 KB)

Eğitim Bilimleri Dergisi
e-ISSN: 2147-5202

International Journal Of Geography
and Geography Education

e-ISSN: 2630-6336

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi
e-ISSN: 2791-6391


EBD1.png (19 KB)

IGGE1.png (46 KB)

TEAD.png (33 KB)

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi
ISSN: 1301-1359   e-ISSN: 2529-0037

European Journal of Research in Dentistry
e-ISSN: 2630-6247

Journal of Research in Pharmacy
e-ISSN: 2630-6344


International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences
e-ISSN: 2636-8277

Marmara Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Dergisi
e-ISSN: 2980-2822

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Araştırmaları Dergisi

e-ISSN: 2529-0142


Marmara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
e-ISSN: 2587-2672

Journal of Research in Economics
e-ISSN: 2636-8307

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
ISSN: 1302-4973   e-ISSN: 2529-0061


Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
e-ISSN: 2630-6220

Journal of Research in Business
e-ISSN: 2630-6255


Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi
e-ISSN: 2587-2990


Clinical and Experimental Health Sciences
e-ISSN: 2459-1459

Journal of Health Sciences and Management
ISSN: 2757-6914

Journal of Health Services and Education
e-ISSN: 2636-8285


SBD.png (27 KB)

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 
e-ISSN: 2147-6926

Öneri Dergisi
e-ISSN: 2147-5377

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
e-ISSN: 2146-6017


ERISS.png (69 KB)

Eurasian Research in Sport Science
e-ISSN: 2636-8269


International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering
e-ISSN: 2667-8640

Marmara Medical Journal
ISSN: 1019-1941   e-ISSN: 1309-9469


Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
e-ISSN: 2529-0045


Türklük Araştırmaları Dergisi
e-ISSN: 2651-4257


Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 16.07.2024 09:24:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM