Türkiye Belge Sağlama İşlemleri (TÜBESS)

Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri, TÜBESS aracılığı ile günlük 5 adet tez isteyebilir. Tezlerin basılı hali isteyen kullanıcıya verilir. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) tezlerin, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırma hizmetine sunulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.05.2014 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. Söz konusu karar uyarınca, TÜBESS Katılım Protokolünün İstek Yapan Kurumun Yükümlülükleri bölümünün (6.3.5) maddesine göre;

a- TÜBESS’e üye kütüphaneler araştırmacılarından gelen talepleri Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine iletecek,
b- Tez Merkezi, talep edilen tezi üniversite kütüphanesine elektronik ortamda gönderecek,
c- Kütüphaneler, elektronik ortamda sağlanan tezlerin basılı (print) formatta kopyalarını bireysel araştırmalarda kullanılmak üzere araştırmacılara teslim edecek,
d- Araştırmacılara teslim edilen belgeleri bilgisayar siteminden silecek ve hiçbir suretle arşivlemeyecektir.
e- 2006 yılı sonrası tezlerde; tez yazarı, tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, tezin onaylanma tarihinden itibaren süreli olarak, ancak Enstitü kararı ile kısıtlama koyabilmektedir. Tez numarasının üzerine tıklandığında, ilgili tezin durumu hakkındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
f- TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma yönelik olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunulmalıdır. Sağlanan kaynaklar üzerinden ticari bir işlem yapılamaz.


Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 16.07.2024 08:37:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM